Anarchy rules South Africa

Personal attacks within the ANC come either by smear or funeral oration; the organisation’s strong traditions of omerta allow few other avenues. So when the former South African president Thabo Mbeki recently warned incumbent Cyril Ramaphosa that his inaction was …

20 Mites en Realiteite

Mite #1:
Die virus is nuut.

Realiteit: Die virus is nou verwant aan wyd-sirkulerende betacoronavirusse, met  65-70% gemeenskaplike genetiese materiaal.

Mite #2:
Almal is vatbaar (immunologies naïef).

Realiteit: Voorafbestaande of oorkruisimmuniteit is wydverspreid, en boonop geniet kinders byna universeel robuuste …