20 Mites en Realiteite

Mite #1:
Die virus is nuut.

Realiteit: Die virus is nou verwant aan wyd-sirkulerende betacoronavirusse, met  65-70% gemeenskaplike genetiese materiaal.

Mite #2:
Almal is vatbaar (immunologies naïef).

Realiteit: Voorafbestaande of oorkruisimmuniteit is wydverspreid, en boonop geniet kinders byna universeel robuuste …

20 Lies

Myth #1:
The virus is new.

Reality: The virus is closely related to widely circulating betacoronaviruses, sharing 65-70% common genetic material.

Myth #2:
Everyone is susceptible (immunologically naive).

Reality: Pre-existing or cross-immunity is widespread, and moreover children almost universally enjoy …